HS engineering: idee in uitvoering

Nieuwe technieken kunnen de mens optimaal ondersteunen in de woon, werk- en zorgomgeving. Reden voor HS engineering om zich te richten op het oplossen van complexe engineeringsvraagstukken met bijzondere aandacht voor innovatieve technieken. Overigens zijn techniek en automatisering slechts middelen om doelen te realiseren; het is de mens die centraal staat.  

HS engineering biedt een scala aan technologische toepassingen op het gebied van welzijn, zorg en veiligheid, met bijzondere aandacht voor domotica, signalerings- en bewakingssystemen. Hierbij heeft HS engineering de eindgebruiker voortdurend scherp voor ogen.

Als adviseur en innovator weet HS engineering voor haar klanten steeds weer het beste uit de markt te halen. Vanuit een geheel eigen visie op technologie, duurzaamheid én de gebruiksvriendelijkheid. HS engineering richt zich op de integratie van innovaties en beproefde technieken. Zo ook op de vraag of producten en diensten hun beloftes waarmaken en op het optimaal benutten van specialisten in het veld. Ideeën worden doorvertaald naar duurzame oplossingen die vooral pragmatisch en kostenefficiënt moeten zijn. HS engineering blijft betrokken en is pas tevreden als de eindgebruiker het beloofde gebruikersgemak daadwerkelijk ervaart.

Gevoed door jarenlange praktijkervaring is HS engineering uitgegroeid tot een onafhankelijk adviesbureau met een echte maak-het-waar-mentaliteit.