home » beveiliging

beveiligingOp het gebied van beveiliging is HS engineering uw ideale gesprekspartner. Niet alleen door onze jarenlange ervaring met beveiligingsmaatregelen, maar ook omdat we u perfect kunnen adviseren als het gaat om wet- en regelgeving op alle terreinen van beveiliging.

Inbraakbeveiliging
De kans op schade door inbraak - het inbraakrisico - is niet voor alle gebouwen gelijk. Allerlei factoren spelen daarbij een rol, zoals de aard van het gebouw, de omgeving en de aanwezigheid van preventieve voorzieningen. Maar vooral: de aanwezigheid van - voor inbrekers - attractieve zaken.

Preventiemaatregelen kunnen bestaan uit bouwkundige, elektronische, meeneembeperkende en organisatorische maatregelen. Daarnaast kan compartimentering nuttig zijn, door het vertragen van ongewenste indringers. Als beveiligingsspecialist kunnen wij u over een goede samenhang van alle mogelijkheden adviseren. Onze visie passen we aan aan de veranderende maatschappij en nieuwe technische mogelijkheden. Maar bij echte integrale beveiliging behoort ook het meten en beoordelen van incidenten en het communiceren met de eindgebruiker.

Brandbeveiliging
Behoeden is beter dan blussen, maar hoe goed u ook met brandpreventie omgaat, uitsluiten kunt u het nooit. Daarom is het zo belangrijk dat een brand in een zo vroeg mogelijk stadium wordt gedetecteerd. Tijdig detecteren betekent dat er snel geblust kan worden en de gevolgschade beperkt zal blijven. Betrouwbare branddetectiesystemen zijn van cruciaal belang bij vroegtijdige alarmering.

HS engineering is op de hoogte van alle wet- en regelgeving en beschikt over medewerkers voor het opstellen van een erkend programma van eisen conform de regeling brandmeldinstallaties.

Toegangscontrole en terreinbeveiliging
Bij veel bedrijven en instellingen vormt toegangscontrole een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Toegangscontrole start al bij terreinbeveiliging, bijvoorbeeld vanwege de daar aanwezige goederen of omdat het te beheersen risico een vroegtijdige signalering van indringers vereist. Hekwerk of terreindetectie vormen de detectiemethode die, gecombineerd met toegangscontrolesystemen en inbraakbeveiliging, gekoppeld kunnen zijn aan bijvoorbeeld een werktijdregistratiesysteem of een parkeerbeheersysteem.

In onze adviezen houden wij rekening met uw organisatie en hoe een systeem daarin ondersteunend kan zijn. Een extra waarborg voor kritische bedrijfsprocessen, vertrouwelijke informatie en het behoud van waardevolle goederen.

Video-observatie / CCTV
Videoapparatuur is gemeengoed geworden in onze maatschappij. Naast beveiliging is ook zeer geschikt in andere situaties, zoals observatie van dieren, nummerbordherkenning, controle van verkeersstromen, het besturen van bruggen, etc. Voor al deze uiteenlopende toepassingen zijn camera's die ook onder specifieke werkomstandigheden moeten kunnen functioneren noodzakelijk. Zo zijn er camera's voor discrete observatiedoeleinden, hogeresolutie-camera's voor identificatie van personen en infraroodcamera's voor toepassing 's nachts. Ook zijn er geavanceerde systemen voor detectie van bewegingen. Camerabeelden worden digitaal opgeslagen voor latere raadpleging. Beeldweergave kan geïntegreerd worden in uw computernetwerk of bekeken worden op een andere locatie.

HS engineering maakt voor u kostenefficiënte afwegingen in de keuze van camera´s, verlichting, noodzakelijke software en opslagmedia. Zowel commercieel als technisch houden wij rekening met uw wensen en kunnen wij u informeren over de wet- en regelgeving, zoals de wet bescherming persoonsgegevens.

Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen? Bel 0412 697 886 of vul het contactformulier in.