home » klanten

klantenHS engineering werkt onder andere voor:

  • adviesbureaus
  • bedrijfsleven
  • aannemers
  • installateurs
  • overheid
  • projectontwikkelaars
  • scholen
  • woningbouwcorporaties
  • zorginstellingen
  • verenigingen van eigenaren

Naast advisering en de realisatie van projecten verzorgt HS engineering voor een aantal relaties in het bedrijfsleven, onderwijs en bij de overheid ook het technisch beheer van de systemen. Met één telefoontje worden technische vragen of problemen opgepakt.

HS engineering ondersteunt evenementenorganisaties, maar ook aannemers regelmatig met Secu-Mobile: het systeem voor tijdelijke beveiliging.

Techniek innoveert razendsnel, maar ook wet- en regelgeving wordt voortdurend aangepast. De kennis op peil houden vereist dan ook het hier dagelijks mee bezig zijn. HS engineering kent de dagelijkse praktijk als geen ander. Om die reden maken adviesbureaus bij hun adviezen gebruik van onze diensten op deze specialistische gebieden. Ook installateurs besteden delen van hun calculaties of opdrachten aan ons uit.

De vastgoedmarkt is veranderd van een aanbod- naar een vraaggestuurde markt en stelt steeds meer eisen aan consumentgericht bouwen. Projectontwikkelaars, vastgoedbeheerders en woningcorporaties zijn op zoek naar mogelijkheden om hier invulling aan te geven. HS engineering denkt al in het ontwerpstadium mee over de toepassing van intelligente systemen en creëert zo gezamenlijk een kantoor- of woongebouw waarmee men zich kan onderscheiden.