home » projecten

Quickscan domotica bestaande woon/zorggebouwen

De technische ontwikkelingen, met name geschikt voor oudere bewoners, nemen juist nu met het oog op de komende vergrijzing in snel tempo toe. Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De introductie van moderne informatie- en communicatietechnologie in woningen is een welkom hulpmiddel bij het honoreren van die wens. 

Centrum Anders Leven in een Inspirerende Persoonlijke Sociale Omgeving

De Stichting Calipso is een wooninitiatief van ouders met een zoon of dochter met een verstandelijke beperking. Begin 2008 hebben 8 ouders de handen ineen geslagen en zijn in gesprek geraakt over de wens om een woonvorm te realiseren voor hun kind. Het bestuur heeft een plan van aanpak gemaakt, een zorgvisie geschreven en er werden contacten gelegd met verscheidene partijen om de doelstelling te kunnen realiseren. 

Domotica in Serviceflat Lindenhoven

HS engineering begeleid samen met WENQ Dienstverleners in Techniek het bestuur van serviceflat Lindenhove (Apeldoorn) bij de keuze en implementatie van een universele infrastructuur met geïntegreerde diensten.

Een uniek patriciƫrshuis

In het havengebied van de historische binnenstad van Dordrecht en aan de oevers van de Oude Maas bevindt zich het monumentale pand Wolwevershaven 9. Verborgen achter de gevel treft u een uniek laat 18e eeuws patriciërshuis aan met veel originele stijlelementen.

LED-Proeftuin Energieweg op het industrieterrein Moerdijk

Op het haven- en industrieterrein Moerdijk start vanaf eind oktober een pilot voor LED-verlichting. Met de start van deze pilot wil het Havenschap Moerdijk invulling geven aan haar jarenlange wens en verantwoordelijkheid om op het gebied van straatverlichting een energiebesparing en verduurzaming te realiseren. De pilot vindt plaats in de Energieweg.  De pilot wordt uitgevoerd door het Havenschap Moerdijk in samenwerking met HS Engineering en Van Terwisga Projectmanagement.