home » projecten

Inventarisatieonderzoek openbare straatverlichting industrieterrein Moerdijk

LED-verlichting voor de openbare ruimte bespaart aanzienlijk energie ten opzichte van traditionele verlichting. Overheden kunnen hiermee een belangrijke stap zetten in het terugdringen van energiegebruik, CO2-uitstoot en lichthinder.