home » projecten

Centrum Anders Leven in een Inspirerende Persoonlijke Sociale Omgeving

De Stichting Calipso is een wooninitiatief van ouders met een zoon of dochter met een verstandelijke beperking. Begin 2008 hebben 8 ouders de handen ineen geslagen en zijn in gesprek geraakt over de wens om een woonvorm te realiseren voor hun kind. Het bestuur heeft een plan van aanpak gemaakt, een zorgvisie geschreven en er werden contacten gelegd met verscheidene partijen om de doelstelling te kunnen realiseren. 


In januari 2012 is met de Alliantie en Amerpoort een intentieovereenkomst aangegaan, respectievelijk voor het ontwikkelen van het gebouw en het leveren van zorg. De verwachting is dat het 2e kwartaal 2013 de eerste paal kan worden geslagen in de wijk Meerland te Almere-Poort. De woonvorm biedt appartementen aan 28 bewoners en kan dankzij een uniek gepatenteerd bouwsysteem in het voorjaar 2014 al worden opgeleverd. 
HS-Engineering begeleid, mede dankzij een bijdrage van de stichting Mijn Eigen Thuis, de ouders bij hun tijdens de bouw bij hun keuzes voor alle gebouwgebonden ICT voorzieningen.