home » projecten

LED-Proeftuin Energieweg op het industrieterrein Moerdijk

Op het haven- en industrieterrein Moerdijk start vanaf eind oktober een pilot voor LED-verlichting. Met de start van deze pilot wil het Havenschap Moerdijk invulling geven aan haar jarenlange wens en verantwoordelijkheid om op het gebied van straatverlichting een energiebesparing en verduurzaming te realiseren. De pilot vindt plaats in de Energieweg.  De pilot wordt uitgevoerd door het Havenschap Moerdijk in samenwerking met HS Engineering en Van Terwisga Projectmanagement.


Het belangrijkste doel van de pilot is om te bepalen welke LED verlichting bij een lichtmasthoogte van 12 meter energie-efficiënt functioneert. De pilot start eind oktober met het plaatsen van de LED-verlichting en duurt een half jaar. In die periode wordt gemeten wat de effecten zijn van de nieuwe verlichting en wat de energiebesparingen zijn. Aspecten als beleving en veiligheid worden meegenomen in de pilot. In 2008 is door het Havenschap Moerdijk de wens geuit om op het haven en industrieterrein Moerdijk een pilot uit te voeren voor LED straatverlichting. Op dat moment was de techniek nog niet voldoende ontwikkeld om de hoogte van de verlichting van 12 meter aan te kunnen. Dat is nu wel mogelijk. 
Een groot gedeelte van de armaturen op het haven- en industrieterrein Moerdijk zijn de komende jaren aan vervanging toe. Afhankelijk van de uitkomst van de pilot wordt bekeken welke straatverlichting de komende jaren wordt vervangen. Daarnaast wordt tijdens de pilotperiode een test uitgevoerd met een systeem waardoor gedurende de nacht en verkeersluwe uren de verlichting kan worden gedimd. Hierdoor kan het energieverbruik verder worden teruggedrongen.Als de pilot succesvol blijkt te zijn, dan wordt er gekeken naar mogelijkheden om bestaande straatverlichting op het haven- en industrieterrein te vervangen door LED-verlichting.

U kunt het hele project volgen op linkedin groep ledproeftuin energieweg